Sme reklamná agentúra MYXAM. 

Na trhu sme známi od roku 2004 ako mspromotion.

NAŠE SLUŽBY

KLIENTI

SÍDLO FIRMY

MYXAM s.r.o.

Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKT

Tel.: +421/2/444 53 102

info@myxam.sk
www.myxam.sk

©  2016 MSP, s.r.o.